50%

Trình tạo hàm băm SHA-1


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

Result of SHA1 Generated Hash:

Size : 0 , 0 Characters

Trình tạo SHA-1 HASH trực tuyến


Trình tạo hàm băm SHA-1 tạo hàm băm SHA1 có thể được sử dụng làm mật khẩu 40 hệ thập lục phân (160 bit) an toàn hoặc được sử dụng làm Khóa để bảo vệ dữ liệu quan trọng như thẻ tín dụng, thông tin cá nhân và hơn thế nữa.

Nó được thiết kế bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ và là Tiêu chuẩn xử lý thông tin liên bang của Hoa Kỳ.

Nó sẽ tạo ra 40 ký tự của chuỗi băm SHA1 và không thể đảo ngược.

Làm cách nào để tạo hàm băm SHA1?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo SHA1 HASH trực tuyến.
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm SHA1 đã tạo.

SHA-1 HASH là gì?

SHA-1 được sử dụng rộng rãi để bảo mật các ứng dụng như SSL , SSH và nhiều ứng dụng khác. Nó đã trở nên lỗi thời và SHA2 ngày nay được sử dụng rộng rãi.

Để tìm hiểu thêm về SHA1 Hash, vui lòng visit Hàm băm SHA1.