50%

Trình tạo hàm băm SHA-2


Enter the plain or Cipher Text:

Size : 0 , 0 Characters

SHA2-224

56 length

SHA2-256

64 length

SHA2-384

96 length

SHA2-512

128 length

SHA2-512/224

56 length

SHA2-512/256

64 length

Mã hóa SHA 2 trực tuyến


Trình tạo hàm băm SHA2 tạo hàm băm SHA2 cho tất cả các hàm băm sha2 (SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512, SHA-512/224, SHA-512 /256).

Hàm băm mật mã này do Cơ quan NSA của Hoa Kỳ phát triển và xuất bản vào năm 2001. Hàm băm SHA2 này được sử dụng trong TLS, SSL, IPSec, SSH, PGP và S/MIME.

Làm cách nào để tạo hàm băm SHA2?

  • Bước 1: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
  • Bước 2: Nhấp vào Tạo SHA2 HASH trực tuyến.
  • Bước 3: Sử dụng chức năng Sao chép vào Clipboard để sao chép hàm băm SHA2 đã tạo.

SHA2 HASH là gì?

SHA2 là một phần của SHA-2 (Thuật toán băm an toàn 2) là một trong sáu hàm băm gia đình.

Để tìm hiểu thêm về Hàm băm SHA2, vui lòng truy cập Hàm băm SHA2.