50%

Bộ giải mã HTML


Enter the text to be HTML-decoded

Size : 0 , 0 Characters

The Decoded HTML:

Size : 0 , 0 Characters
 

Giải mã HTML trực tuyến


HTML Decode là công cụ dễ sử dụng để mã hóa HTML thuần thành html được mã hóa, giúp hiển thị văn bản html trong HTML trong thẻ

. Sao chép, Dán và Giải mã.

Bộ giải mã HTML này là một công cụ hoặc chương trình được sử dụng để chuyển đổi văn bản được mã hóa HTML trở lại dạng ban đầu, chưa được mã hóa. Mã hóa HTML đại diện cho các ký tự trong tài liệu HTML để chúng có thể được hiển thị phù hợp trong trình duyệt web. Nó thường được sử dụng để xử lý các ký tự đặc biệt có thể không được hiển thị chính xác hoặc để biểu thị các ký tự có ý nghĩa đặc biệt trong HTML. Bộ giải mã HTML lấy một chuỗi mã hóa HTML làm đầu vào và trả về phiên bản chưa mã hóa của chuỗi.

Ví dụ: ký tự "&" được sử dụng trong HTML để chỉ điểm bắt đầu của một thực thể HTML. Nếu bạn muốn hiển thị ký tự "&" trong tài liệu HTML, bạn phải mã hóa nó thành "&". An HBộ giải mã TML sẽ lấy chuỗi được mã hóa "&" làm đầu vào và trả về chuỗi chưa được mã hóa "&".

Bạn có thể làm gì với Giải mã HTML?

  • HTML Decode là công cụ rất độc đáo để mã hóa html đơn giản.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp mã hóa dữ liệu ngôn ngữ Đánh dấu siêu văn bản.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu HTML thuần túy, URL này tải dữ liệu thuần túy để mã hóa. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp HTML đơn giản thành HTML được mã hóa bằng cách tải tệp lên.
  • Trình giải mã HTML trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Ví dụ

HTML

<!DOCTYPE html> <html> <đầu> <title>Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ</title> <bộ ký tự meta="UTF-8&trích dẫn; /> </đầu> <cơ thể> <h1>Táo : 2037 Tỷ</h1> <h2>Microsoft : 1624 Tỷ</h2> <h3>Amazon : 1611 Tỷ</h3> <h4>Google : 1058 Tỷ</h4> <h5>Alibaba : 826 Tỷ</h5> <b>Dữ liệu này tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2020.</b> </body> </html>

 

HTML đã giải mã

<đầu> Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ

Táo : 2037 tỷ

Microsoft : 1624 tỷ

Amazon : 1611 tỷ

Google : 1058 tỷ

Alibaba : 826 tỷ
Dữ liệu này tính đến ngày 21 tháng 9 năm 2020.

 

Related Tools