50%

Mã hóa URL trực tuyến


Enter the string to be URL Encode

Size : 0 , 0 Characters

The URL encoded string:

Size : 0 , 0 Characters
 

Mã hóa URL trực tuyến


Mã hóa URL là công cụ dễ sử dụng để mã hóa các tham số URL để gửi dữ liệu đến máy chủ. Sao chép, Dán và Mã hóa.

Bạn có thể làm gì với Mã hóa URL?

  • Mã hóa URL là công cụ rất độc đáo để mã hóa URL với các tham số của nó.
  • encodeURIComponent Online sử dụng phương thức javascript để mã hóa định dạng Chuỗi URL.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp mã hóa dữ liệu liên kết.
  • Công cụ này cho phép tải URL thuần, tải dữ liệu chuỗi để mã hóa. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Trình mã hóa URL trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Ví dụ

URL thuần túy

https%3A%2F%2Fcodebeautify.org%2Furl-encode-string

 

URL được mã hóa

https://codebeautify.org/url-encode-string