50%

Giải mã Base58


Enter the text to Base58 Decode

Size : 0 , 0 Characters

The Base58 Decode:

Size : 0 , 0 Characters
 

Giải mã Base58 trực tuyến


Base58 Decode là công cụ dễ sử dụng để giải mã dữ liệu base58 thành văn bản thuần túy. Sao chép, Dán và Giải mã.

Bạn có thể làm gì với Bộ giải mã Base58?

  • Giải mã Base58 là công cụ rất độc đáo để giải mã dữ liệu base58 thành văn bản thuần túy.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp giải mã dữ liệu base58.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu Base58, URL này tải văn bản được mã hóa base58 và giải mã thành văn bản con người có thể đọc được. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp dữ liệu base58 thành Văn bản thuần túy bằng cách tải tệp lên.
  • Trực tuyến Bộ giải mã Base58 hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Base58 là gì?

Mã hóa và giải mã Base58 được sử dụng trong bitcoin để chuyển đổi dữ liệu thường dùng sang định dạng dễ chia sẻ.

Satoshi Nakamoto đã tạo ‘Base58’, một nhóm mã hóa nhị phân thành văn bản để đại diện cho lcộng số nguyên dưới dạng văn bản chữ và số.

Để tìm hiểu thêm về Base58, vui lòng truy cập mã hóa Base58Check.

Ví dụ

Văn bản được mã hóa Base58

94C65j4

 

Đầu ra: Văn bản được giải mã Base58

Geico