50%

Mã hóa Base64


Enter the text to Base64 Encode

Size : 0 , 0 Characters

The Base64 Encoded:

Size : 0 , 0 Characters

Mã hóa Base64 Trực tuyến


Mã hóa Base64 là công cụ dễ sử dụng để mã hóa Dữ liệu thuần thành Hệ thống số Base64. Sao chép, Dán và Mã hóa.

Bạn có thể làm gì với Mã hóa Base64?

  • Mã hóa Base64 là công cụ rất độc đáo để mã hóa văn bản thuần thành dữ liệu Mã hóa Base64.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp mã hóa dữ liệu base64.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu thuần túy, URL này tải dữ liệu thuần túy được mã hóa thành văn bản base64. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp dữ liệu thuần túy thành văn bản được mã hóa base64 bằng cách tải tệp lên.
  • Base64 Encoder Online hoạt động tốt trên Windows, MAC , Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Base64 là gì?

Base64 là hệ thống số của cơ số 64 sử dụng bộ 64 chữ số và có thể được được đại diện bởi 6 bit.

Để tìm hiểu thêm về Base64, vui lòng truy cập Trang Wikipedia Base64.

Ví dụ

Văn bản thuần túy

Geico< /pre> 

Đầu ra: Văn bản được mã hóa Base64

R2VpY28=