50%

Mã hóa Base58


Enter the text to Base58 Encode

Size : 0 , 0 Characters

The Base58 Encoded:

Size : 0 , 0 Characters
 

Mã hóa Base58 trực tuyến


Mã hóa Base58 là công cụ dễ sử dụng để mã hóa Dữ liệu thuần túy sang hệ thống số Base58. Sao chép, Dán và Mã hóa.

Bạn có thể làm gì với Bộ chuyển đổi Base58?

  • Mã hóa Base58 là công cụ rất độc đáo để mã hóa văn bản thuần túy thành dữ liệu được mã hóa Base58.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp mã hóa dữ liệu base58.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu thuần túy, URL này tải dữ liệu thuần túy được mã hóa thành văn bản base58. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp dữ liệu thuần túy thành văn bản được mã hóa base58 bằng cách tải tệp lên.
  • Base58 Encoder Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Base58 là gì?

Mã hóa và giải mã Base58 được sử dụng trong bitcoin để chuyển đổi dữ liệu thường dùng sang định dạng dễ chia sẻ.

Nó sử dụng 58 ký tự chữ và số này (123456789ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZabcdefghijkmnopqrstuvwxyz).

Để tìm hiểu thêm về Base58, vui lòng truy cập mã hóa Base58Check.

Ví dụ

Văn bản thuần túy

Geico

 

Đầu ra: Văn bản được chuyển đổi Base58

94C65j4