50%

Mã hóa Base32


Enter the text to Base32 Encode

Size : 0 , 0 Characters

The Base32 Encode:

Size : 0 , 0 Characters
 

Mã hóa Base32 trực tuyến


Mã hóa Base32 là công cụ dễ sử dụng để mã hóa Dữ liệu thuần túy sang hệ thống số Base32. Sao chép, Dán và Mã hóa.

Bạn có thể làm gì với Mã hóa Base32?

  • Mã hóa Base32 là công cụ rất độc đáo để mã hóa văn bản thuần túy thành dữ liệu được mã hóa Base32.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp mã hóa dữ liệu base32.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu thuần túy, URL này tải dữ liệu thuần túy được mã hóa thành văn bản base32. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp dữ liệu thuần túy thành văn bản được mã hóa base32 bằng cách tải tệp lên.
  • Base32 Encoder Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Base32 là gì?

Base32 là hệ thống số của cơ số 32 sử dụng bộ 32 chữ số và có thể được biểu thị bằng 5 bit.

Để tìm hiểu thêm về Base32, vui lòng truy cập Trang Wikipedia Base32.

Ví dụ

Văn bản thuần túy để mã hóa:

Geico

 

Đầu ra: Văn bản được mã hóa Base32:

8xjpjrvf