50%

Giải mã Base32


Enter the Base32 encoded text

Size : 0 , 0 Characters

The Base32 Decode:

Size : 0 , 0 Characters
 

Giải mã Base32 trực tuyến


Base32 Decode là công cụ dễ sử dụng để giải mã dữ liệu base32 thành văn bản thuần túy. Sao chép, Dán và Giải mã.

Bạn có thể làm gì với Giải mã Base32?

  • Base32 Decode là công cụ rất độc đáo để giải mã dữ liệu base32 thành văn bản thuần túy.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp giải mã dữ liệu base32.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu Base32, URL này tải văn bản được mã hóa base32 và giải mã thành văn bản con người có thể đọc được. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp dữ liệu base32 thành Văn bản thuần túy bằng cách tải tệp lên.
  • Trực tuyến Bộ giải mã Base32 hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Base32 là gì?

Base32 là hệ thống số của cơ số 32 sử dụng bộ 32 chữ số và có thể được biểu thị bằng 5 bit.

Để tìm hiểu thêm về Base32, vui lòng truy cập Trang Wikipedia Base32.

Ví dụ

Văn bản được mã hóa Base32

8xjpjrvf

 

Đầu ra: Văn bản thuần túy

Geico