50%

Giải mã Base64


Enter the text to Base64 Decode

Size : 0 , 0 Characters

The Base64 Decode:

Size : 0 , 0 Characters
 

Trực tuyến Bộ giải mã Base64


Base64 Decode là công cụ dễ sử dụng để giải mã dữ liệu base64 thành văn bản thuần túy. Sao chép, Dán và Giải mã.

Bạn có thể làm gì với Giải mã Base64?

  • Base64 Decode là công cụ rất độc đáo để giải mã dữ liệu base64 thành văn bản thuần túy.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp giải mã dữ liệu base64.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu Base64, URL này tải văn bản được mã hóa base64 và giải mã thành văn bản con người có thể đọc được. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp dữ liệu base64 thành Văn bản thuần túy bằng cách tải tệp lên.
  • Trực tuyến Bộ giải mã Base64 hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Base64 là gì?

Base64 là hệ thống số của cơ số 64 sử dụng bộ 64 chữ số và có thể được biểu thị bằng 6 bit.

Base64 là một nhóm lược đồ mã hóa nhị phân thành văn bản tương tựtrình bày dữ liệu nhị phân ở định dạng chuỗi ASCII bằng cách dịch nó thành biểu diễn cơ số 64.

Base64 được sử dụng để mã hóa dữ liệu nhị phân trong email và trang web chẳng hạn. Nó cũng được sử dụng để truyền các tệp nhị phân qua các kênh không phải là 8-bit sạch hoặc không cần lo lắng về vấn đề thứ tự byte.

Để tìm hiểu thêm về Base64, vui lòng truy cập Trang Wikipedia về Base64.

Ví dụ

Văn bản được mã hóa Base64

R2VpY28=

 

Đầu ra: Văn bản được giải mã Base64

Geico