50%

ROT13 sang văn bản


Input Text

Size : 0 , 0 Characters

Output Text

Size : 0 , 0 Characters
 

Trình chuyển đổi ROT13 sang văn bản


ROT13 to Text Converter Online giúp người dùng chuyển đổi chuỗi 13 đã xoay thành Văn bản thuần túy. Sao chép, Dán và Giải mã/Xoay lại; N sẽ chuyển thành A, O sẽ chuyển thành B.

Bạn có thể làm gì với ROT13 sang văn bản?

  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp giải mã dữ liệu ROT13 của bạn thành văn bản thuần túy một cách dễ dàng.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu ROT13, tải dữ liệu được mã hóa và xoay ngược 13 ký tự và tạo văn bản thuần túy. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể xoay ngược tệp ngày ROT13 bằng cách tải tệp lên.
  • ROT 13 to Text Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.