50%

Xóa khoảng trắng


Enter the plain text to remove whitespace

Size : 0 , 0 Characters

The String without Whitespace

Size : 0 , 0 Characters
 

Công cụ xóa khoảng trắng trực tuyến


Xóa Khoảng trắng là công cụ dễ sử dụng để xóa Khoảng trống khỏi văn bản hoặc chuỗi đã cho. Sao chép, Dán và Xóa Không gian.

Khoảng trắng là gì?

Khoảng trắng chỉ là khoảng cách giữa các từ trong tài liệu. Đó là một đặc điểm của văn bản hay vì nó làm cho văn bản trông đẹp hơn và mọi người có xu hướng đọc văn bản dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, nó trở thành một vấn đề khi người ta phải xử lý một bài báo trực tuyến và muốn xóa khoảng trắng giữa các từ trong đó. Công cụ này có thể hữu ích trong trường hợp đó.

Bạn có thể làm gì với Xóa không gian trực tuyến?

  • Trình xóa khoảng trắng này giúp tiết kiệm thời gian của bạn và giúp xóa tất cả Dấu cách khỏi dữ liệu văn bản một cách dễ dàng.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu văn bản, URL này sẽ tải văn bản và loại bỏ tất cả các khoảng trắng. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể xóabackspace từ tệp dữ liệu văn bản bằng cách tải nó lên.
  • Xóa khoảng trắng trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.