50%

bát phân sang nhị phân


Enter the octal number (base 8) to decode

Size : 0 , 0 Characters

The number in binary representation:

Size : 0 , 0 Characters
 

Chuyển đổi bát phân sang nhị phân trực tuyến


Giới thiệu

Bộ chuyển đổi bát phân sang nhị phân là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi số bát phân sang nhị phân. Sao chép, Dán và Chuyển đổi.

Bạn có thể làm gì với Octal to Binary?

  • Dịch Bát phân sang Nhị phân là một công cụ rất độc đáo để chuyển đổi các số Bát phân, một tổ hợp từ 0-7 sang Nhị phân.
  • Công cụ này cho phép tải URL bát phân, URL này tải bát phân và chuyển đổi sang Hệ thống số nhị phân. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi tệp Octal sang nhị phân bằng cách tải tệp lên.
  • Bát phân sang nhị phân trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.