50%

ASCII thành văn bản


Enter the ascii text to decode:

Size : 0 , 0 Characters

The decoded text:

Size : 0 , 0 Characters
 

Trình chuyển đổi ASCII sang văn bản trực tuyến


ASCII number to Text Converter là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi ASCII thành dữ liệu Văn bản. Sao chép, Dán và Chuyển đổi.

Tiêu chuẩn ASCII là lược đồ mã hóa ký tự gán mã ascii cho mọi chữ cái, chữ số, dấu chấm câu và ký hiệu được sử dụng trong văn bản. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quy trình chuyển đổi bất kỳ văn bản nghệ thuật ascii nào thành văn bản tương ứng.

ASCII đã phát triển như một cách để truyền ngôn ngữ chỉ sử dụng 7 bit dữ liệu.

ASCII do Bob Bemer tạo ra vào năm 1963 nhằm thiết lập giao tiếp văn bản giữa các máy tính. Nó được thiết kế để giúp truyền tải thông tin và ngôn ngữ, nhưng nó không được sử dụng rộng rãi cho đến cuối những năm 70.

Bạn có thể làm gì với ASCII thành chuỗi?

  • Dịch mã ASCII sang Văn bản là một công cụ rất độc đáo để chuyển đổi các số ASCII, một tổ hợpion của 0 và 255 thành Văn bản.
  • Công cụ này cho phép tải URL ASCII, URL này sẽ tải ASCII và chuyển đổi thành Chuỗi. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp ASCII thành Văn bản bằng cách tải tệp lên.
  • Bộ giải mã ASCII thành văn bản trực tuyến thuần túy hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.
  • Nó cũng có thể chuyển đổi ASCII JSON, XML, YAML và các tệp dữ liệu khác thành Văn bản thuần túy.
  • Nó còn được gọi là Trình biên dịch ASCII.