50%

Trường hợp chuyển đổi


Input Text

Size : 0 , 0 Characters

Output Text

Size : 0 , 0 Characters
 

Chuyển đổi hồ sơ trực tuyến


Trình chuyển đổi chữ hoa chữ thường là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi bất kỳ ký tự văn bản nào thành chữ hoa, chữ thường, chữ hoa đầu đề và chữ hoa chữ thường. Sao chép, Dán và Chuyển đổi Trường hợp.

Bạn có thể làm gì với Case Converter?

  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp chuyển đổi tất cả các ký tự văn bản thành kiểu chữ thường một cách dễ dàng.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu văn bản, URL này sẽ tải văn bản và chuyển đổi thành Chữ hoa / Chữ thường. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể thay đổi Trường hợp của các ký tự từ Tệp bằng cách tải tệp lên.
  • Case Converter Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.