50%

Chuỗi thành Hex


Enter the text to encode to hex

Size : 0 , 0 Characters

The encoded string:

Size : 0 , 0 Characters
 

Văn bản sang dạng Hex


Chuyển đổi String sang Hex là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi dữ liệu Chuỗi thuần túy sang HexaDecimal. Sao chép, Dán và Chuyển đổi sang Hex.

Bạn có thể làm gì với Chuỗi thành Hex Trực tuyến?

  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp chuyển đổi văn bản thuần túy sang hệ thống số Hex một cách dễ dàng.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu Văn bản, URL này sẽ tải Chuỗi và chuyển đổi thành Hex. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp dữ liệu tiếng Anh thuần túy sang Hex bằng cách tải tệp lên.
  • Chuỗi sang Hex Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.