50%

Xóa dấu


Input Text

Size : 0 , 0 Characters

Output Text

Size : 0 , 0 Characters
 

Xóa dấu trực tuyến


Xóa Dấu trọng âm là công cụ dễ sử dụng để xóa các ký tự thừa đại diện cho Dấu trọng âm. Sao chép, Dán và xóa Dấu.

Bạn có thể làm gì với Trình xóa dấu?

  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp xóa tất cả các Dấu khỏi dữ liệu lời nói hoặc văn bản một cách dễ dàng.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu văn bản giọng nói, giúp tải văn bản và xóa Dấu. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể xóa dữ liệu ký tự dấu trọng âm khỏi Tệp bằng cách tải tệp lên.
  • Trình xóa dấu trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.