50%

Xóa các dòng trùng lặp


Input Text

Size : 0 , 0 Characters

Output Text

Size : 0 , 0 Characters
 

Xóa các dòng trùng lặp trực tuyến


Remove Duplicate Lines là công cụ dễ sử dụng để loại bỏ các dòng trùng lặp. Sao chép, Dán và xóa các dòng trùng lặp.

Bạn có thể làm gì với Trình xóa các dòng trùng lặp?

  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp loại bỏ tất cả các dòng trùng lặp khỏi dữ liệu văn bản một cách dễ dàng.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu văn bản, giúp tải văn bản và loại bỏ các dòng trùng lặp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể xóa dữ liệu văn bản trùng lặp khỏi Tệp bằng cách tải tệp lên.
  • Duplicate Lines Remover Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.