50%

Trình tạo JSONGenerator Options :
Indentation :
Allowed data types :
String Options :

Trình tạo JSON ngẫu nhiên trực tuyến


Trình tạo JSON ngẫu nhiên là công cụ tạo đối tượng JSON với dữ liệu ngẫu nhiên. JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript) là một định dạng dữ liệu nhẹ giúp truyền dữ liệu giữa các ứng dụng web và API.

Trình tạo JSON ngẫu nhiên có thể hữu ích cho các mục tiêu thử nghiệm hoặc minh họa, trong đó bạn cần kết xuất dữ liệu mẫu để mô phỏng tình huống trong thế giới thực. Trình tạo JSON này cũng có thể tạo dữ liệu giả cho một dự án mới hoặc để tạo nguyên mẫu cho một API.

Đối tượng JSON được tạo có thể chứa các giá trị ngẫu nhiên cho các loại dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như chuỗi, chữ số, boolean, ngày tháng và các đối tượng hoặc mảng lồng nhau. Các loại dữ liệu và giá trị cụ thể có thể được tùy chỉnh dựa trên các quy định của ứng dụng hoặc trường hợp sử dụng.

Bạn có thể làm gì với Trình tạo JSON?

 • Trình tạo JSON ngẫu nhiên là công cụ rất độc đáo để tạo JSON ngẫu nhiên dựa trên nguồn cung cấp đầu vàobởi người dùng chẳng hạn như.
  • Độ sâu của cấu trúc JSON
  • Phần tử trên mỗi nhánh
  • Độ dài chuỗi
  • Phần tử tối đa
  • Thụt đầu dòng
  • Các loại dữ liệu được phép
  • Từ tiếng Anh ngẫu nhiên
 • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp tạo dữ liệu JSON một cách dễ dàng.
 • Trình tạo JSON ngẫu nhiên trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.