50%

Địa chỉ IP ngẫu nhiên 

IPv4 Options


Trình tạo IP ngẫu nhiên trực tuyến


Trình tạo địa chỉ IP ngẫu nhiên trực tuyến là công cụ dễ sử dụng để tạo địa chỉ IP dựa trên phạm vi bắt đầu và kết thúc. Trình tạo IP này giúp các kỹ sư mạng tạo ý tưởng về IP và gọi cho mạng nội bộ cũng như qua internet.

Trình tạo địa chỉ IP ngẫu nhiên là một công cụ tạo ra một chuỗi các số giả ngẫu nhiên có thể được sử dụng để tạo một địa chỉ IP duy nhất.

Địa chỉ IP là gì?

Địa chỉ IP là một tập hợp số duy nhất được gán cho mọi máy tính và thiết bị di động được kết nối với Internet, cho phép các thiết bị này giao tiếp với nhau cũng như tìm đường đi của chúng vào internet.

Địa chỉ IP giống như hộp thư bưu chính dành cho máy tính và chúng hoạt động theo cách tương tự. Nếu ai đó muốn thứ gì đó từ bạn và biết địa chỉ bưu chính của bạn, tất cả những gì họ cần làm là nhập mã bưu điện của bạn vào tập tin của họ.tterbox và nó sẽ kết thúc ở nhà bạn. Tương tự, nếu ai đó muốn thứ gì đó từ internet (chẳng hạn như gửi dữ liệu cho bạn), họ cũng có thể sử dụng địa chỉ IP để tìm đường đến đó. Sự khác biệt giữa địa chỉ IP và địa chỉ bưu chính là địa chỉ IP ở dạng số chứ không phải được viết bằng tay.

Địa chỉ IP được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Một cách sử dụng phổ biến là xác định các thiết bị trên mạng. Địa chỉ IP cũng có thể được sử dụng để định tuyến các gói dữ liệu giữa các mạng.

Bạn có muốn giả mạo trình tạo địa chỉ IP cho Trò đùa hoặc Meme không? bạn đã đến đúng nơi.

Bạn có thể làm gì với Trình tạo IP giả?

  • Trình tạo địa chỉ IP ngẫu nhiên là công cụ rất độc đáo để tạo IP ngẫu nhiên dựa trên thông tin đầu vào do người dùng cung cấp, chẳng hạn như số lượng IP cần tạo, dải bắt đầu IP và dải kết thúc IP.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp tạo IP máy chủ MineCraft một cách dễ dàng.
  • Phần mềm IP Randomizer này giúp chọndanh sách IP ngẫu nhiên dựa trên nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, v.v.
  • Trình tạo IP ngẫu nhiên trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.