50%

Trình tạo UUID ngẫu nhiên
Trình tạo UUID ngẫu nhiên trực tuyến


UUID Generator Online là công cụ dễ sử dụng để tạo Mã định danh duy nhất toàn cầu 128 bit. Sao chép, Dán và Tạo.

Bạn có muốn tạo UUID giả để chơi khăm không? thì bạn đã đến đúng nơi.

Bạn có thể làm gì với Trình tạo UUID?

  • Trình tạo UUID ngẫu nhiên là công cụ rất độc đáo để tạo UUID ngẫu nhiên dựa trên thông tin đầu vào do người dùng cung cấp, chẳng hạn như số lượng UUID cần tạo.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp tạo Số nhận dạng duy nhất toàn cầu một cách dễ dàng.
  • Trình tạo UUID ngẫu nhiên trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Để biết thêm về UUID, hãy xem Số nhận dạng duy nhất chung Wikipedia.

< /div>