50%

Trình tạo hướng dẫnOptions


Trình tạo GUID ngẫu nhiên trực tuyến


Trình tạo GUID là công cụ tạo số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu (GUID). GUID xác định tài nguyên theo cách vừa khác biệt vừa được bảo vệ. Phát triển phần mềm thường sử dụng chúng để xác định các đối tượng, chẳng hạn như tệp và cơ sở dữ liệu. Công cụ này tạo một mã định danh duy nhất thường được biểu thị dưới dạng giá trị 128 bit.

GUID là gì?

Số nhận dạng duy nhất toàn cầu (GUID) là một loại số nhận dạng duy nhất theo cả thời gian và không gian. GUID thường được sử dụng trong các hệ thống máy tính để nhận dạng duy nhất các đối tượng như tệp, bản ghi cơ sở dữ liệu hoặc thiết bị mạng. Chúng cũng được sử dụng trong quá trình phát triển phần mềm để phát triển các số nhận dạng duy nhất cho các phần tử ứng dụng, chẳng hạn như phần bổ trợ hoặc mô-đun.

Có nhiều loại trình tạo GUID khác nhau, cả trực tuyến và ngoại tuyến. Một số trình tạo được thiết kế theo cách để hiển thị thông số kỹ thuậtcác loại GUID khác, chẳng hạn như UUID Phiên bản 1 hoặc Phiên bản 4. Một số khác được thiết kế để tạo GUID tương thích với các ứng dụng phần mềm cụ thể.

Microsoft lần đầu tiên giới thiệu khái niệm GUID vào đầu những năm 1990 như một phần của công nghệ Mô hình Đối tượng Thành phần (COM). GUID cho phép các đối tượng COM được xác định duy nhất trên mạng hoặc hệ thống phân tán.

Ngày nay, GUID được sử dụng đáng kể trong nhiều ứng dụng phần mềm và hệ thống, bao gồm Active Directory của Microsoft, ngôn ngữ lập trình Java và hệ điều hành Linux. Chúng đã trở thành một công cụ thiết yếu cho các nhà phát triển để đảm bảo các ứng dụng và hệ thống phần mềm của họ có thể xác định duy nhất các đối tượng trên các mạng và hệ thống phân tán.

Tìm hiểu thêm về GUID:

 

Bạn có thể làm gì với Trình tạo GUID?

  • Trình tạo địa chỉ GUID ngẫu nhiên là công cụ rất độc đáo để tạo GUID ngẫu nhiên dựa trên thông tin đầu vào do người dùng cung cấp, chẳng hạn như số lượng GUID cần tạo, loại tùy chọn như thêm Dấu gạch nối, Chữ hoa, thêm Dấu ngoặc nhọn, v.v.
  • GUID Generator Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.