50%

Gương trực tuyến
Kiểm tra webcam trực tuyến


Công cụ này giúp bạn bật máy ảnh và cũng được sử dụng như Gương trực tuyến.

Bạn có thể làm gì với công cụ Bật máy ảnh?

  • Việc kiểm tra Webcam của bạn sẽ rất hữu ích.
  • Công cụ này có thể xem hiệu suất máy ảnh của bạn và những gì ở trong nền.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi không đọc hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào liên quan đến video. Công cụ này sử dụng chức năng của trình duyệt để xem trước nguồn cấp dữ liệu video.