50%

Trình xác thực XML
Xác thực XML trực tuyến


Trình xác thực XML trực tuyến rất dễ sử dụng công cụ Xác thực XML. Sao chép, Dán và Xác thực. Đây còn được gọi là công cụ XML Lint.

Việc xác thực tài liệu và cú pháp của tài liệu là rất quan trọng để đảm bảo rằng việc triển khai XML đã phản ánh đúng và chính xác ý định của người dùng. Đọc thêm về xác thực xml trong phần tiếp theo.

Trình xác thực XML sẽ kiểm tra cả tính hợp lệ và hợp lệ. Nó cũng sẽ cung cấp cho bạn các thông báo lỗi hữu ích để bạn có thể khắc phục mọi sự cố trong XML của mình.

Các quy tắc cú pháp XML ít nghiêm ngặt hơn so với các quy tắc chính thức của các ngôn ngữ nổi tiếng như Java hoặc C. Điều này là do XML được thiết kế để lưu trữ và truyền dữ liệu ở cả người dùng và người dùng. dạng có thể đọc được cũng như dạng có thể đọc được bằng máy. Các quy tắc cú pháp XML không đơn giản, nhưng với một vài hướng dẫn và ví dụ, thật dễ dàng để bắt đầu sử dụng XML trongdự án của bạn.

Quy tắc cú pháp XML:

Tài liệu XML phải có phần tử cấp cao nhất, phải kết thúc bằng thẻ đóng, thẻ XML không phân biệt chữ hoa chữ thường, phải được lồng chính xác Thuộc tính XML phải được trích dẫn.

Bạn có thể làm gì với Xác thực XML trực tuyến?

  • XML Lint giúp xác thực dữ liệu XML của bạn.
  • Nó cũng hoạt động như Trình kiểm tra XML và trình kiểm tra cú pháp XML.
  • Công cụ này cho phép tải URL XML để xác thực. Sử dụng URL REST XML của bạn để xác thực. Nhấp vào nút Tải URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể xác thực Tệp XML bằng cách tải tệp lên. Chức năng này còn được gọi là Trình xác thực tệp XML
  • Nó xác thực các tệp SOAP, WSDL, POM , RSS, SVG, SGML, RDF.
  • Việc lưu trực tuyến XML đã xác thực của bạn và Chia sẻ nó trên các trang web xã hội hoặc email sẽ giúp ích.
  • Trình xác thực XML hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.
  • Trình chuyển đổi XML này giúp nhà phát triển làm việc với dữ liệu XML để kiểm travà xác minh.

XML là gì?

XML là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế để cung cấp một cách chuẩn để cấu trúc dữ liệu. Việc giới thiệu XML là một bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ ngôn ngữ đánh dấu tài liệu (chẳng hạn như SGML) sang ngôn ngữ đánh dấu dữ liệu.

Ví dụ để xác thực XML

XML hợp lệ

<?xml phiên bản="1.0" mã hóa="UTF-8" ?> Berkshire Hathaway ( BRK.A) 655 tỷ đô la

 

XML không hợp lệ

<?xml phiên bản="1.0" mã hóa="UTF-8" ?> Hath Berkshiređi ( BRK.A)