50%

Máy phát điện HMAC


HMAC Generator


Select Algorithm


Trình tạo HMAC trực tuyến


Trình tạo Mã xác thực thư (HMAC) dựa trên hàm băm sử dụng Thuật toán và khóa bí mật để tạo HMAC.

Cách tạo HMAC?

 • Bước 1: Chọn Thuật toán. Chẳng hạn như SHA256, SHA1, MD5.
 • Bước 2: Nhập Khóa.
 • Bước 3: Nhập Văn bản thuần hoặc Cypher.
 • Bước 4: Nhấp vào Tạo HMAC

HMAC là gì?

Mã xác thực thư đã băm (HMAC) là một tạo phẩm mã hóa để xác định tính xác thực và tính toàn vẹn của một đối tượng thư, việc sử dụng khóa đối xứng và hàm băm (thông báo-tiêu hóa). HMAC có thể được thành lập dựa trên các phép tính phân loại thông báo cùng với SHA256, MD5, v.v. Công cụ này có thể được sử dụng như hmac sha256 trực tuyến.

Các thuật toán được hỗ trợ

(nhấp vào liên kết đến auto schọn thuật toán)

 • SHA256
 • SHA1
 • MD5
 • SHA3
 • SHA224
 • SHA384
 • SHA512
 • AES
 • MD2
 • MD4
 • MD5
 • RIPEMD160
 • PBKDF2
 • THỎ-THỎ
 • THỎ
 • RC4
 • NHÂN BA
 • RIPEMD128
 • RIPEMD160
 • RIPEMD256
 • RIPEMD320
 • VÒNG XOAY
 • TIGER128,3
 • TIGER160,3
 • TIGER192,3
 • TIGER128,4
 • TIGER160,4
 • TIGER192,4
 • SNEFRU
 • SNEFRU256
 • GOST
 • GOST-CRYPTO
 • ADLER32
 • CRC32
 • CRC32B
 • FNV132
 • FNV1A32
 • FNV164
 • FNV1A64
 • THAM GIA
 • HAVAL128,3
 • HAVAL160,3
 • HAVAL192,3
 • HAVAL224,3
 • HAVAL256,3
 • HAVAL128,4
 • HAVAL160,4
 • HAVAL192,4
 • HAVAL224,4
 • HAVAL256,4
 • HAVAL128,5
 • HAVAL160,5
 • HAVAL192,5
 • HAVAL224,5
 • HAVAL256,5