50%

Trình tạo Crontab


content_copy Copy to clipboard
minute hour day month day

(month) (week)

Result:

Customize your cron expression and human-readable text format by completing form:

Minutes


Hours


Day of month


Months


Day of week


Cron Expression:

content_copy Copy to clipboard
minute hour day month day

(month) (week)

Result:


Trình tạo Cronjob trực tuyến


Công cụ này giúp bạn tạo Crontab và giúp phân tích crontab. Định dạng crontab giúp tạo công thức crontab.

CronTab là gì?

CronTab là giải pháp quản lý thời gian an toàn, đáng tin cậy và đã được chứng minh để lập lịch tác vụ trên các hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, Unix, v.v.

Nó làm cho toàn bộ quá trình lên lịch công việc trở nên dễ dàng hơn nhiều và quản lý tất cả các công việc đã lên lịch của bạn trên một bảng điều khiển trực quan duy nhất. Phần mềm này đã được thiết kế để rất dễ sử dụng đồng thời cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp cần thiết để quản lý cụm máy chủ lớn với số lượng lớn máy chủ.

Mục đích chính của CronTab là làm cho quá trình cài đặt hệ thống cho bất kỳ người dùng nào trở nên dễ dàng nhất có thể mà không gặp bất kỳ sự phức tạp hay khó khăn nào.

Biết thêm về Cron trên Wikipedia

Bạn có thể làm gì với Định dạng Crontab?

  • Định dạng Crontab là công cụ rất độc đáo để tạo chuỗi crontab.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp tạo crontab một cách dễ dàng.
  • Trình tạo Crontab hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.