50%

Trình tạo biểu đồ thanh


Bar Graph Maker


Tạo biểu đồ thanh trực tuyến


Công cụ này giúp bạn tạo Biểu đồ thanh chỉ bằng cách điền vào biểu mẫu. Điền vào biểu mẫu và Tạo biểu đồ thanh và tải xuống.

Bạn có thể làm gì với Trình tạo biểu đồ thanh?

  • Biểu đồ thanh là công cụ rất độc đáo để tạo biểu đồ Thanh dựa trên thông tin đầu vào do người dùng cung cấp.
  • Công cụ này tiết kiệm thời gian của bạn và giúp tạo Biểu đồ thanh một cách dễ dàng.
  • Trình tạo biểu đồ thanh hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.