50%

Trình tạo biểu đồ hình tròn


Pie Chart Maker


Trình tạo biểu đồ hình tròn


Trình tạo biểu đồ hình tròn là công cụ cho phép người dùng tạo biểu đồ hình tròn để biểu thị dữ liệu một cách trực quan. Các biểu đồ này có thể hiển thị tỷ lệ của các danh mục khác nhau trong một tập dữ liệu và thường được dùng để so sánh kích thước tương đối của các điểm dữ liệu khác.

 

Biểu đồ hình tròn là gì?

Biểu đồ hình tròn được sử dụng để biểu thị dữ liệu ở định dạng hình tròn, trong đó hình tròn được chia thành các phần mà mỗi phần biểu thị một tỷ lệ của tổng thể. Mỗi phần hay "lát" của hình tròn đại diện cho một loại dữ liệu khác nhau và kích thước của lát tỷ lệ thuận với số lượng mà nó đại diện.

Biểu đồ hình tròn thường được sử dụng để hiển thị kích thước tương đối của các danh mục khác nhau trong tập dữ liệu và có thể hữu ích để so sánh tỷ lệ của các điểm dữ liệu khác nhau. Chúng được sử dụng rộng rãi trong kinh doanh, tài chính và giáo dục.

Bạn có thể làm gìlàm gì với Trình tạo biểu đồ hình tròn?

  • Bạn cũng có thể tải xuống hình ảnh Biểu đồ hình tròn sau khi tạo.
  • Trình tạo biểu đồ hình tròn trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.