50%

Bộ chuyển đổi REM sang PX


REM to PX Converter

EM

em

REM

rem

Base size of fonts is 16px.

Pixel

px

Percent

%

Point

pt

CSS Style Properties


EM

h1 {
  font-size: 2em;
}

REM

Pixel

h1 {
  font-size: 32px;
}

Percent

h1 {
  font-size: 200%;
}

Point

h1 {
  font-size: 24pt;
}

EM

Hello

Hello

Pixel

Hello

Percent

Hello

Point

Hello

Unit Conversion Table


EM REM Pixel Percent Point
0.5em 8px 50% 6pt
0.5625em 9px 56.25% 6.75pt
0.625em 10px 62.5% 7.5pt
0.6875em 11px 68.75% 8.25pt
0.75em 12px 75% 9pt
0.8125em 13px 81.25% 9.75pt
0.875em 14px 87.5% 10.50pt
0.9375em 15px 93.75% 11.25pt
1em 16px 100% 12pt
1.0625em 17px 106.25% 12.75pt
1.125em 18px 112.5% 13.5pt
1.1875em 19px 118.75% 14.25pt
1.25em 20px 125% 15pt
1.3125em 21px 131.25% 15.75pt
1.375em 22px 137.5% 16.50pt
1.4375em 23px 143.75% 17.25pt
1.5em 24px 150% 18pt
1.5625em 25px 156.25% 18.75pt
1.625em 26px 162.5% 19.5pt
1.6875em 27px 168.75% 20.25pt
1.75em 28px 175% 21pt
1.8125em 29px 181.25% 21.75pt
1.875em 30px 187.5% 22.5pt
1.9375em 31px 193.75% 23.25pt
2em 32px 200% 24pt
2.0625em 33px 206.25% 24.75pt
2.125em 34px 212.5% 25.5pt
2.1875em 35px 218.75% 26.25pt
2.25em 36px 225% 27pt
2.3125em 37px 231.25% 27.75pt
2.375em 38px 237.5% 28.5pt
2.4375em 39px 243.75% 29.25pt
2.5em 40px 250% 30pt
2.5625em 41px 256.25% 30.75pt
2.625em 42px 262.5% 31.5pt
2.6875em 43px 268.75% 32.25pt
2.75em 44px 275% 33pt
2.8125em 45px 281.25% 33.75pt
2.875em 46px 287.5% 34.5pt
2.9375em 47px 293.75% 35.25pt
3em 48px 300% 36pt

Trình chuyển đổi từ Rems sang Pixel trực tuyến


Công cụ chuyển đổi REM sang PX giúp chuyển đổi giá trị REM thành giá trị Pixel.

Chuyển đổi REM sang PX được tạo ra để giúp những người dùng không biết cách tính tỷ lệ chuyển đổi giữa REM và PX. Trình chuyển đổi cung cấp một giao diện đồ họa dễ sử dụng, do đó, nó không yêu cầu người dùng phải có bất kỳ kiến ​​thức cơ bản nào về chuyển đổi.

Công cụ này có giao diện tối giản với một nút duy nhất để nhập giá trị đo lường trong một đơn vị cần chuyển đổi sang một nhánh khác của hệ thống đo lường.

REM là gì?

Trong CSS, rem là viết tắt của "root em." Nó là một đơn vị đo lường bằng kích thước phông chữ của phần tử gốc của tài liệu. Phần tử gốc thường là phần tử và kích thước phông chữ thường được đặt trên phần tử .

Sử dụng đơn vị rem cho phép bạn chỉ định kích thước theo cách đáp ứng với những thay đổi về kích thước phông chữ. Ví dụ: nếu bạn đặt kích thước phông chữ của thành phần gốc là 16px, thì 1rem sẽ bằng 16px .Nếu sau này bạn thay đổi kích thước phông chữ của phần tử gốc thành 20px, thì 1rem sẽ tự động được cập nhật thành 20px.

Kích thước phông chữ của phần tử gốc (REM) có thể được đặt bằng pixel hoặc tương ứng với kích thước phông chữ mặc định của người dùng. Nếu một giá trị pixel không được chỉ định, thì pixel đó sẽ kế thừa từ các phần tử gốc của nó, thường là 16px theo mặc định.

PX là gì?

PX trong CSS là viết tắt của pixel. Nó là một đơn vị đo lường được sử dụng trong CSS để chỉ định kích thước hoặc khoảng cách của một phần tử trong trang web. Ví dụ: chiều rộng là 100px nghĩa là phần tử sẽ có chiều rộng là 100 pixel.

Trong CSS, có hai cách để đặt kích thước phông chữ của một phần tử. Đầu tiên là đặt kích thước tính bằng pixel (px) và thứ hai là đặt kích thước rphù hợp với kích thước phông chữ mặc định của người dùng.

Bạn có thể làm gì với Công cụ chuyển đổi REM sang PX?

  • Việc tìm giá trị pixel của bạn được cung cấp bởi giá trị rem sẽ giúp ích.
  • Công cụ chuyển đổi REM sang PX trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.