50%

Máy tính bảng thời gian


Day Starting Time Ending Time Break Time Total
Monday :
:
:

00:00

Tuesday :
:
: 00:00
Wednesday :
:
: 00:00
Thursday :
:
: 00:00
Friday :
:
: 00:00
Saturday :
:
: 00:00
Sunday :
:
: 00:00

Total Hours :

00:00


Công cụ tính bảng chấm công trực tuyến


Máy tính bảng chấm công là công cụ hoàn hảo cho bất kỳ ai cần theo dõi số giờ làm việc của mình. Máy tính của chúng tôi được thiết kế đơn giản, vì vậy bạn có thể tập trung vào điều quan trọng nhất – công việc của mình.

Về cốt lõi, Máy tính Bảng chấm công của chúng tôi là một công cụ mạnh mẽ giúp bạn theo dõi số giờ làm việc, thời gian làm thêm giờ và mọi chi tiết cần thiết khác mà bạn cần biết. Cho dù bạn là người làm việc tự do, chủ doanh nghiệp nhỏ hay người cần theo dõi thời gian của họ, máy tính của chúng tôi là giải pháp hoàn hảo.

Với Máy tính bảng chấm công của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng theo dõi số giờ của mình bằng cách chỉ cần nhập thời gian bắt đầu và kết thúc ngày làm việc của bạn. Máy tính sẽ tự động tính toán tổng số giờ làm việc của bạn, bao gồm cả thời gian làm thêm giờ mà bạn có thể đã làm. Nó giúp bạn dễ dàng cập nhật thời gian và đảm bảo rằng bạn đangg được trả lương cho tất cả số giờ làm việc của bạn.

Ngoài việc theo dõi số giờ làm việc của bạn, máy tính của chúng tôi còn cho phép bạn thêm bất kỳ ghi chú hoặc nhận xét nào mà bạn có thể có về ngày làm việc của mình. Nó có lợi cho những người làm việc tự do cần theo dõi chi tiết dự án của họ hoặc cho bất kỳ ai muốn lưu giữ hồ sơ về công việc của họ để tham khảo trong tương lai.

Biết thêm về Bảng chấm công trên Wikipedia < /a>