50%

Toàn màn hình trắng


Want to see Full White Screen click on the tile and for the exit press the ESC key.

Pick Your Desired Color


Slideshow With Random Colors


Click on the tile to start the Slideshow. :)

Add Message


Moon KnightTrực tuyến toàn màn hình trắng


Công cụ trực tuyến toàn màn hình trắng giúp tạo toàn màn hình trắng giống như trình bảo vệ màn hình tương tự. Công cụ này được tạo cho các doanh nhân, nhà phát triển và nhân viên tiếp thị thuyết trình về cuộc gọi thu phóng và muốn hiển thị toàn màn hình trắng có tên của họ trong khi thuyết trình.

Có nhiều lợi ích khi sử dụng trình tạo toàn màn hình trắng. Nếu bạn đang thuyết trình thì việc sử dụng toàn màn hình trắng có thể giúp làm nổi bật các trang trình bày của bạn.

Bạn có thể làm gì với Công cụ toàn màn hình trắng?

  • Nó tạo toàn màn hình có màu trắng và cũng cung cấp các tùy chọn để chọn bất kỳ màu nào và nhấp vào một ô để có màn hình Đủ màu.
  • Công cụ này giúp bạn dễ dàng tạo toàn màn hình với tên của mình mà bạn có thể sử dụng trong các ứng dụng như Zoom, Google Meet và các ứng dụng gọi điện video khác.
  • Nó cung cấp tính năng tạo slidemàu sắc giúp làm dịu mắt bạn như thế nào.
  • Công cụ này có thể được sử dụng để tạo Toàn màn hình trắng, tạo toàn màn hình có các màu khác nhau hoặc hoạt động như một trình tạo toàn màn hình.
  • Công cụ Màn hình trắng toàn màn hình trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.