50%

Máy phát điện MarqueeTrình tạo vùng chọn trực tuyến


Trình tạo vùng chọn là chương trình giúp mọi người tạo vùng chọn. Marquee là một màn hình văn bản cuộn. Nó có cùng chiều rộng với trang và các chiều cao khác nhau cho mỗi chữ cái.

Trình tạo vùng chọn giúp tạo mã thẻ vùng chọn html để có thể dán vào HTML. Nhập văn bản và Tạo thẻ Marquee.

Các vùng chọn có thể đi lên, đi xuống, sang trái hoặc phải tùy thuộc vào loại nội dung được hiển thị trên trang web của bạn.

Bạn có thể làm gì với Trình tạo thẻ vùng chọn HTML?

  • Nó giúp tạo Thẻ HTML Marquee. Dễ dàng tạo các thẻ marquee với cú pháp html. Người dùng có thể tạo hoạt ảnh vùng chọn mong muốn bằng cách sử dụng các tùy chọn CSS có thể tùy chỉnh.
  • Công cụ này có thể được sử dụng làm trình tạo hoặc trình tạo thẻ marquee giả.
  • Trình tạo thẻ đánh dấu HTML trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.