50%

Trình làm đẹp hình ảnh
Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến


Công cụ Image Beautifier giúp làm đẹp hình ảnh và ảnh của bạn với bộ sưu tập hình nền tuyệt vời. Chọn hình ảnh của bạn và chọn chủ đề bạn muốn và nhận hình ảnh của bạn.

Bạn có thể làm gì với Công cụ làm đẹp hình ảnh?

  • Nó giúp tạo ra hình ảnh tuyệt vời bằng cách thêm nền đẹp vào ảnh của bạn và tải xuống một bức ảnh đẹp để có thể chia sẻ trên Facebook, Twitter và các diễn đàn Web.
  • Người dùng có thể tải xuống những bức ảnh đẹp với kích thước hoàn hảo và chất lượng tốt.
  • Công cụ làm đẹp hình ảnh trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.