50%

Mã hóa URL JSONURL JSON được mã hóa trực tuyến


JSON URL Encoded là công cụ dễ sử dụng để Mã hóa dữ liệu JSON thuần bằng mã hóa URL. Sao chép, Dán và Mã hóa.

Bạn có thể làm gì với URL JSON được mã hóa?

  • Việc mã hóa dữ liệu JSON của bạn thành JSON thuần sẽ giúp ích.
  • Nó sử dụng phương thức encodeURIComponent của JavaScript để mã hóa dữ liệu.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON được mã hóa, tải các chuỗi JSON thuần túy và chuyển đổi thành văn bản được giải mã URL JSON. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • JSON URL Encoded hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.