50%

Mã hóa URL XMLURL XML được mã hóa trực tuyến


XML URL Encoded là công cụ dễ sử dụng để Mã hóa dữ liệu XML thuần bằng mã hóa URL. Sao chép, Dán và Mã hóa.

Bạn có thể làm gì với URL XML được mã hóa?

  • Việc mã hóa dữ liệu XML của bạn sang XML thuần túy giúp mã hóa.
  • Nó sử dụng phương thức encodeURIComponent của JavaScript để mã hóa dữ liệu XML.
  • Công cụ này cho phép tải URL XML được mã hóa, tải các chuỗi XML thuần túy và chuyển đổi thành văn bản được giải mã URL XML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • URL XML được mã hóa hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.