50%

Bộ chuyển đổi UTF-8Chuyển đổi UTF8 Trực tuyến


UTF8 Converter giúp chuyển đổi HTML thành Văn bản thuần túy, được tất cả các trình duyệt hỗ trợ để lưu và chia sẻ Văn bản được mã hóa.

UTF8 là gì?

UTF-8 là mã hóa ký tự đại diện cho tất cả các ký tự trong tiêu chuẩn Unicode. Nó được sử dụng rộng rãi trên web và là mã hóa ký tự mặc định cho HTML5. Một trong những lợi ích chính của UTF-8 là nó có thể hỗ trợ đầy đủ các ký tự Unicode trong khi tương thích ngược với ASCII. Điều đó có nghĩa là bạn có thể sử dụng UTF-8 để mã hóa bất kỳ ký tự nào theo tiêu chuẩn Unicode, nhưng nếu bạn chỉ cần mã hóa các ký tự ASCII (là ký tự phổ biến nhất), thì UTF-8 sẽ chiếm cùng dung lượng như ASCII. /p>

UTF-8 mã hóa từng ký tự Unicode thành một chuỗi từ một đến bốn byte. Các ký tự ASCII được mã hóa dưới dạng một byte đơn, vì vậy chúng giống nhau trong UTF-8 cũng như trong ASCII. Các ký tự không phải ASCII là encđược mã hóa dưới dạng một chuỗi từ hai đến bốn byte. UTF-8 có thể mã hóa tất cả các ký tự hoặc điểm mã có thể có bằng Unicode.

Bạn có thể làm gì với Bộ mã hóa UTF8?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi dữ liệu TEXT hoặc HTML sang Chuỗi/Dữ liệu được mã hóa UTF8.
  • Công cụ này cho phép tải URL dữ liệu Chuỗi chuyển đổi sang UTF8. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp dữ liệu để chuyển đổi sang Văn bản UTF8. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • UTF8 Converter Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.