50%

Mã hóa JSON trực tuyếnMã hóa JSON trực tuyến


JSON Encode Online là công cụ dễ sử dụng để mã hóa dữ liệu JSON, giúp chuyển đổi Đối tượng stdClass của PHP thành JSON. Sao chép, Dán và Mã hóa.

Bạn có thể làm gì với JSON Encode Online?

  • Nó giúp mã hóa dữ liệu JSON của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON. Sử dụng URL REST JSON của bạn để mã hóa. Nhấp vào nút Tải URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể mã hóa Tệp JSON bằng cách tải tệp lên.
  • Bộ mã hóa JSON hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.
  • Bộ mã hóa JSON này giúp nhà phát triển làm việc với dữ liệu JSON ở dạng con người có thể đọc được.

Ví dụ mã hóa JSON trực tuyến

Ví dụ về đối tượng stdClass PHP

đối tượng stdClass ( [Công ty bảo hiểm] => Đối tượng stdClass ( [souce] => Investopedia.com ) )

 

PHP JSON_ENCODE

{ "Các công ty bảo hiểm": { "nguồn": "investopedia.com" } }