50%

Trình chuyển đổi JSON sang XML


JSON Full Form

Trình chuyển đổi JSON sang XML trực tuyến


Bộ chuyển đổi JSON sang XML là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi dữ liệu JSON sang XML. Sao chép, Dán và Chuyển đổi.

Bạn có thể làm gì với JSON sang XML?

  • Nó giúp chuyển đổi dữ liệu JSON của bạn sang định dạng XML.
  • Công cụ này cho phép tải URL JSON, URL này sẽ tải JSON và chuyển đổi thành XML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể Chuyển đổi tệp JSON thành XML bằng cách tải tệp lên.
  • Khi bạn hoàn thành việc chuyển đổi JSON sang XML. Bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp hoặc tạo liên kết và chia sẻ.
  • JSON sang XML Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.