50%

Trình chuyển đổi XML sang YAMLTrình chuyển đổi XML sang YAML trực tuyến


XML to YAML Converter là công cụ dễ sử dụng để chuyển đổi dữ liệu XML sang YAML. Sao chép, Dán và Chuyển đổi.

Nếu bạn đang làm việc với dữ liệu ở định dạng XML, thì cuối cùng bạn có thể cần phải chuyển đổi dữ liệu đó sang YAML. May mắn thay, có một vài trình chuyển đổi XML sang YAML khác nhau có thể làm cho quá trình này tương đối dễ dàng và đây là một trong những Trình chuyển đổi XML sang YAML tốt nhất.

Bạn có thể làm gì với Trình chuyển đổi XML sang YAML?

  • Nó giúp chuyển đổi Chuỗi/Dữ liệu XML của bạn thành Chuỗi/Dữ liệu YAML.
  • Công cụ này cho phép tải URL XML, URL này sẽ tải XML và chuyển đổi thành Chuỗi. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể chuyển đổi Tệp XML thành YAML bằng cách tải tệp lên.
  • Khi bạn đã hoàn tất quá trình chuyển đổi XML sang YAML. Bạn có thể tải xuống dưới dạng tệp hoặc Tạo liên kết và Chia sẻ.
  • XML sang YAML Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.