50%

Trình chuyển đổi HTML sang PHPTrình chuyển đổi HTML sang PHP trực tuyến


HTML to PHP Converter giúp chuyển đổi HTML sang ngôn ngữ PHP, đồng thời giúp lưu và chia sẻ PHP.

Bạn có thể làm gì với HTML sang PHP?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Thực thể/Chuỗi/Dữ liệu HTML sang Chuỗi/Dữ liệu PHP.
  • Công cụ này cho phép tải URL HTML đang chuyển đổi sang PHP. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp HTML để chuyển đổi sang PHP. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • HTML sang PHP Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.