50%

Trình chuyển đổi HTML sang XMLTrình chuyển đổi bảng HTML sang XML trực tuyến


Chuyển đổi HTML sang XML trực tuyến giúp chuyển đổi Bảng HTML sang xml giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sao chép, Dán và Chuyển đổi sang XML. Nó duyệt qua DOM và tìm kiếm các bảng từ dữ liệu HTML.

Bạn có thể làm gì với HTML sang XML?

  • Công cụ này giúp bạn lấy xml đơn giản từ bảng html rất nhanh chóng mà không cần viết một dòng mã nào.
  • Từ HTML sang XML miễn phí cho phép tải URL trang web có bảng chuyển đổi sang XML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Phân tích cú pháp HTML thành XML hỗ trợ tải Tệp HTML để chuyển đổi sang XML. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Trình chuyển đổi HTML sang XML thuần túy Trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Google Chrome, Firefox, Edge và Safari.