50%

Trình chuyển đổi HTML sang YAMLTrình chuyển đổi bảng HTML sang YAML trực tuyến


Chuyển đổi HTML sang YAML trực tuyến giúp chuyển đổi Bảng HTML sang yaml giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Sao chép, Dán và Chuyển đổi sang YAML. Nó duyệt qua DOM và tìm kiếm các bảng từ dữ liệu HTML.

Bạn có thể làm gì với HTML sang YAML?

  • Công cụ này giúp bạn lấy yaml đơn giản từ bảng html rất nhanh chóng mà không cần viết một dòng mã nào.
  • Từ Biểu mẫu HTML sang YAML cho phép tải URL Trang web có bảng chuyển đổi sang YAML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Phân tích cú pháp HTML thành YAML hỗ trợ tải Tệp HTML để chuyển đổi sang YAML. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Trình chuyển đổi HTML sang YAML thuần túy Trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.