50%

TEXT thành các thực thể HTMLChuyển đổi văn bản thành thực thể HTML trực tuyến


Trình chuyển đổi văn bản sang thực thể HTML giúp chuyển đổi văn bản sang số thực thể HTML được sử dụng để hiển thị các ký tự dành riêng trong HTML, đồng thời giúp lưu và chia sẻ thực thể HTML.

Các thực thể HTML giúp hiển thị / hiển thị các ký tự dành riêng trong Trình duyệt.

Bạn có thể làm gì với Bộ mã hóa văn bản thành thực thể HTML?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Văn bản thành Thực thể HTML thuần túy.
  • Công cụ này cho phép tải URL Văn bản đang chuyển đổi sang Thực thể HTML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải tệp Văn bản để chuyển đổi sang ngôn ngữ Đánh dấu Siêu văn bản. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Chuyển văn bản sang thực thể HTML trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.