50%

PUG sang HTMLChuyển đổi PUG sang HTML


Trình chuyển đổi PUG sang HTML Trực tuyến giúp chuyển đổi HTML sang cú pháp nhạy cảm với khoảng trắng PUG để viết HTML, đồng thời giúp lưu và chia sẻ PUG.

Bộ chuyển đổi được thiết kế dành cho những người muốn viết các trang web động và ứng dụng web.

Bạn có thể làm gì với PUG HTML Converter?

  • Công cụ này chuyển đổi ngôn ngữ mẫu dựa trên văn bản, Pug (hoặc Jinja2), thành HTML.
  • Công cụ này cho phép tải URL Mẫu PUG chuyển đổi sang HTML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải tệp Pug để chuyển đổi sang ngôn ngữ Đánh dấu siêu văn bản. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • PUG sang HTML Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

PUG là gì?

Pug là một công cụ mẫu hiệu suất cao chịu ảnh hưởng nặng nề của Haml và được triển khai với JavaScript cho Node.js và trình duyệt.

Pug là một công cụ mẫu hiện đại với các tính năng tích hợp như biến, bộ lọc và kế thừa. Nó có thể được sử dụng để xây dựng các trang web và ứng dụng phức tạp một cách nhanh chóng với ít mã hơn so với các khung khác như Bootstrap hoặc Angular.

PUG từng được biết đến với cái tên JADE.

Để tìm hiểu thêm về PUG, vui lòng truy cập trang GitHub của PUG.