50%

HTML sang PUGChuyển đổi HTML sang PUG


HTML to PUG Converter giúp chuyển đổi HTML sang cú pháp nhạy cảm với khoảng trắng PUG để viết HTML, đồng thời giúp lưu và chia sẻ PUG.

Bạn có thể làm gì với HTML 2 PUG?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Thực thể/Chuỗi/Dữ liệu HTML thành Chuỗi/Dữ liệu PUG.
  • Công cụ này cho phép tải URL HTML đang chuyển đổi sang PUG. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp HTML để chuyển đổi sang PUG. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • Trình chuyển đổi HTML sang PUG Trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

PUG là gì?

Pug là một công cụ mẫu hiệu suất cao chịu ảnh hưởng nặng nề của Haml và được triển khai bằng JavaScript cho Node.js và trình duyệt.

PUG từng được biết đến với cái tên JADE.

Để tìm hiểu thêm về PUG, vui lòng truy cập Trang GitHub của PUG.