50%

JADE sang HTMLTrình chuyển đổi JADE sang HTML Trực tuyến


JADE to HTML Converter giúp chuyển đổi cú pháp nhạy cảm với khoảng trắng của HTML sang JADE để viết HTML, đồng thời giúp lưu và chia sẻ JADE.

JADE được đổi tên thành PUG và lib ngọc không được dùng nữa. Vui lòng sử dụng PUG cho phiên bản cập nhật. Tìm hiểu thêm về JADE, hãy xem jade-lang.com

Bạn có thể làm gì với JADE sang HTML?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Mẫu JADE sang HTML thuần túy.
  • Công cụ này cho phép tải URL Mẫu JADE chuyển đổi sang HTML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải tệp jame để chuyển đổi sang ngôn ngữ Đánh dấu siêu văn bản. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • JADE to HTML Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.