50%

HTML sang BBCodeChuyển đổi HTML sang BBCode


HTML to BBCode Converter giúp chuyển đổi HTML sang ngôn ngữ đánh dấu nhẹ BBCode (Bulletin Board Code), đồng thời giúp lưu và chia sẻ mã HTML.

Bạn có thể làm gì với HTML sang BBCode?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi Thực thể/Chuỗi/Dữ liệu HTML của bạn thành Chuỗi/Dữ liệu BBCode.
  • Công cụ này cho phép tải URL HTML đang chuyển đổi sang BBCode. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải Tệp HTML để chuyển sang BBCode. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • HTML sang BBCode Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

BBCode là gì?

BBCODE là ngôn ngữ đánh dấu nhẹ để định dạng thư trong diễn đàn internet.

Để tìm hiểu thêm về BBCode, vui lòng truy cập Trang Wikipedia về BBCode.