50%

BBCode sang HTMLChuyển đổi BBCode sang HTML


BBode to HTML Converter Online giúp chuyển đổi BBCode (Mã bảng thông báo) sang HTML, đồng thời giúp lưu và chia sẻ BBCode. Nó cũng cung cấp trình chỉnh sửa tích hợp với bảng xem trước giúp đơn giản hóa quá trình chuyển đổi.

BBCode là gì?

BBcode là một bộ mã dùng để định dạng bài đăng trên các diễn đàn thảo luận trực tuyến, mạng xã hội, v.v.

Bạn có thể làm gì với BBCODE sang HTML?

  • Công cụ này giúp bạn chuyển đổi ngôn ngữ đánh dấu nhẹ BBCode sang HTML thuần túy.
  • Công cụ này cho phép tải URL BBCode đang chuyển đổi sang HTML. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Công cụ này hỗ trợ tải tập tin BBCode để chuyển đổi sang ngôn ngữ Hyper Text Markup. Nhấp vào nút Tải lên và chọn Tệp.
  • BBCode sang HTML Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.