50%

Công cụ làm đẹp & Công cụ rút gọn CSSTrình làm đẹp CSS


CSS Formatter là công cụ dễ sử dụng để làm đẹp dữ liệu CSS. Sao chép, Dán và Làm đẹp.

Bạn có thể làm gì với CSS Beautifier?

  • Nó giúp định dạng Cascading Style Sheets của bạn.
  • Công cụ này cho phép tải URL CSS để làm đẹp. Nhấp vào nút URL, Nhập URL và Gửi.
  • Người dùng cũng có thể định dạng tệp CSS bằng cách tải tệp lên.
  • Làm đẹp CSS Online hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.

Ví dụ về tệp CSS

CSS chưa định dạng

thân hình { màu nền: xanh nhạt; } P { lề trên: 100px; lề dưới: 100px; lề phải: 150px; lề trái: 80px; }

 

CSS được định dạng

thân hình { màu nền: xanh nhạt; } P { lề trên: 100px; lề dưới: 100px; lề phải: 150px; lề trái: 80px; }