50%

Trình xem HTML


Ln: 1 Col: 0

Trình xem HTML trực tuyến


Trình xem HTML trực tuyến là công cụ dễ sử dụng để xem và định dạng dữ liệu HTML. Sao chép, Dán và Chế độ xem HTML. Trình xem HTML là một ứng dụng dựa trên trình duyệt hiển thị mã HTML của trang web để hỗ trợ gỡ lỗi hoặc chỉnh sửa. Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm tra bố cục của các trang HTML trước khi chúng được xuất bản trên internet.

Trình xem HTML giúp Định dạng một chuỗi/tệp HTML với đầu ra tốt nhất có thể.

Bạn có thể làm gì với Trình xem HTML?

 • Trình xem HTML trực tuyến này giúp kiểm tra và xem trước HTML của bạn.
 • Người dùng cũng có thể làm đẹp Tệp HTML bằng cách tải tệp lên.
 • Nó giúp lưu và chia sẻ nội dung HTML.
 • Trình phân tích cú pháp HTML trực tuyến này giúp hiển thị đầu ra HTML và mã HTML thụt lề.
 • Trình xem HTML Trực tuyến hoạt động tốt trên Windows, MAC, Linux, Chrome, Firefox, Edge và Safari.
 • Hãy thử HTML P của chúng tôicông cụ in retty

Làm cách nào để xem Mã HTML trực tuyến?

 • Mở công cụ Trình xem HTML, rồi Sao chép và Dán mã HTML vào Trình soạn thảo văn bản đầu vào, làm nổi bật các vấn đề và cú pháp HTML.
 • Nếu bạn có tệp HTML, bạn có thể tải tệp lên bằng nút Tải tệp lên. Bạn cũng có thể tải mã HTML lên bằng URL công khai. Nhấp vào Nút URL và Dán URL.
 • Nhấp vào nút Chạy / Xem sau khi dữ liệu HTML có sẵn trong Trình chỉnh sửa thông qua Dán, Tệp hoặc URL.
 • Người dùng sẽ thấy bản xem trước HTML trong Trình chỉnh sửa đầu ra.
 • Trình xem HTML hoạt động như thế nào?

  Trình xem HTML trực tuyến sử dụng mã JavaScript để phân tích cú pháp HTML và xem trước dữ liệu HTML.

  Chỉ cần Dán mã HTML của bạn và nhấp vào Chạy / Xem. Công cụ này không gửi mã đến máy chủ để xem trước.

  Trong trường hợp tải tệp lên, Trình duyệt sẽ đọc tệp và đối với tải lên URL, trình duyệt sẽ gửi URL đến máy chủ, trả về dữ liệu HTML, sau đó xem tệp đó trong phần Đầu ra.

  Biết thêm về HTML: